ដំណឹងដ៏រីករាយ! ឈុត ប៊ុន ឈុន រសជាតិគីមឈីបានមកដល់ហើយ! រឹតតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមួយសាច់មាន់បំពងកូរ៉េដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពួកយើង។រីករាយជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ។ ប្រញាប់ឡើងណា ពេលវេលាមានកំណត់!
Exciting news! Bonchon Kimchi Seasoning Series has landed at all our locations! Indulge in these flavorful offerings, perfect for pairing with our famous Korean Fried Chicken. Hurry in soon, as these limited-time items won’t stick around for long!

Share: