???? រីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ! ????

រីករាយជាមួយពួកយើងនៅហាង ប៊ុន ឈុន ដែលបានជ្រើសរើស។ ទទួលបានការ៉េមមួយកែវដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ក្មេងៗដែលមកញ៉ាំអាហារនៅហាងរបស់ពួកយើង។ ???? កុំភ្លេចនាំកូនតូចៗរបស់លោកអ្នកមកជាមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យថ្ងៃរបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែម! ????

ទីតាំងដែលចូលរួមមាន៖
???? ប៊ុន ឈុនអ៊ិចឆេងស្វ៊ែរ
????ប៊ុន ឈុនជ្រោយចង្វារ

???? Happy Children’s Day! ????

Celebrate with us at selected Bonchon stores. All dine-in kids will receive a free scoop of ice cream ???? Bring your little ones and make this day extra sweet! ????

Participating locations:
????Bonchon Exchange Square
????Bonchon Chroy Changvar

Share: