តោះ ចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នា! មកទាយរសជាតិថ្មីនៃមាន់បំពងកូរ៉េរបស់ពួកយើង ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ឈុតមាន់បំពងដោយឥតគិតថ្លៃ! ខមិនការទស្សន៍ទាយរបស់លោកអ្នកនៅខាងក្រោម!

– បញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
– អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅលើ ហ្វេសប៊ុក ផេក របស់ពួកយើង។
– រង្វាន់មាននៅហាងដែលបានជ្រើសរើសតែប៉ុណ្ណោះ។

Participate in our giveaway! Guess the new flavors of our Korean fried chicken and stand a chance to win a free combo set! Comment your guess below!

– Contest ends on Sunday, June 16, 2024
– Winners will be announced the following day on our feed.
– Available at selected stores.

Share: